Jamstvo i servis

JAMSTVO

Ako određeni proizvod ima jamstvo ili podliježe servisnim uvjetima, isto je naglašeno u opisu tog proizvoda u dijelu Tehničke karakteristike. Prava iz jamstvenog lista se mogu koristiti samo uz predočenje jamstvenog lista te računa i to za vrijeme trajanja jamstvenog roka.

Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu.
Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Jamstveni rok se aktivira s datumom navedenim na jamstvenom listu (datum računa).

OASE produženo jamstvo

Za neke svoje proizvode, proizvođač OASE GmbH omogućuje dobivanje dodatnog/produljenog jamstvenog roka (1 ili 2 godine) koji kupac ostvaruje registracijom kupljenog proizvoda, za koje je takvo produljenje jamstva omogućeno, putem internetske stranice http://bit.ly/OASE_ExtGuarantee. Po upješnoj registraciji kupljenog proizvoda, kupac će na e-mail adresu s kojom se registrirao, dobiti potvrdu o produljenom jamstvu s kojom, zajedno s računom i jamstvenim listom, ostvaruje prava iz jamstvenog lista u tom produženom periodu.

SERVISNI UVJETI

Kupac je dužan koristiti i održavati kupljeni proizvod u skladu s uputama za upotrebu dobivenim uz proizvod. Uvoznik garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati.
Uvoznik odnosno dobavljač proizvoda se obavezuje da će na zahtjev Kupca podnesen u garantnom roku, o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija.

Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis unutar jamstvenog roka kvar ne bude otklonjen, Prodavatelj se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim ili vratiti novac Kupcu. Zastupnik proizvođača je obavezan osigurati servis i rezervne dijelove i nakon isteka jamstvenog roka, ukupno do 7 godina od datuma kupovine.