OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

I. Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: opći uvjeti) objašnjavaju kako "VEZUS "- USLUŽNO TRGOVAČKI OBRT vl. Irena Pernar-Žučko (dalje u tekstu: "VEZUS") obrađuje vaše osobne podatke. VEZUS je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Pročitajte ove opće uvjete pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

"VEZUS "- USLUŽNO TRGOVAČKI OBRT vl. Irena Pernar-Žučko, Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 7, OIB 28715845708 je voditelj obrade Vaših osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem e-maila info@svijetvode.com  ili na adresu Ulica Krešimira IV 7, Ivanić-Grad ili na broj telefona: 00385 1 2881 109.

II. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: zastita.podataka@svijetvode.com  ili na adresu Ulica Krešimira IV 7, Ivanić-Grad. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, u marketinške svrhe, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, u svrhe analize i unaprjeđenja našeg poslovanja te vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode od nas, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama, kada se registrirate itd.).

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge, šaljete upite za proizvode ili ispunite određeni obrazac (primjerice obrazac za kontaktiranje).

Uz sve navedeno, podatke prikupljamo koristeći Googleovu reCAPTCHA uslugu u okviru naše opcije za prijavu na newsletter. Korištenje reCAPTCHAe služi za razlikovanje da li je unos napravljen od strane čovjeka ili nepropisno izrađen s pomoću automatizirane, mehaničke obrade. Upit uključuje slanje Googleu IP adrese i sve dodatne podatke koje Google treba za reCAPTCHA uslugu. U tu svrhu, vaš će se unos slati Googleu i analizirati. Razlog korištenja ovog alata je naš interes za točnost podataka, izbjegavanje automatskih registracija, upite takozvanih robota te ekonomičan rad naših online ponuda.

III. Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime i adresa radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, IP adresa uređaja s kojeg je narudžba napravljena, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na web stranici svijetvode.com, prilikom plaćanja na web stranici svijetvode.com, ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte, vašu povijest kupnje naših proizvoda te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama.

Također, prikupljamo osobne podatke koje nam pružite prilikom popunjavanja online obrazaca. Primjerice, prilikom slanja upita za proizvode, obrađujemo Vaše podatke kao što su e-mail adresa (obavezno), ime, broj mobitela i sadržaj poruke (dobrovoljno); prilikom ispunjavanja obrasca za kontaktiranje: ime, e-mail adresa, broj mobitela (dobrovoljno) i sadržaj poruke; prilikom registracije korisnika: ime, prezime, e-mail adresa, lozinka te potvrda lozinke kao obavezne podatke, adresu dostave računa, adresu dostave robe i kontakt broj mobitela kao dobrovoljne podatke; prilikom prijave na newsletter: e-mail adresu.

IV. Vaša prava

Vaša prava su sljedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju - između ostalog - svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte VEZUS putem e-maila zastita.podataka@svijetvode.com  ili na adresu Ulica Krešimira IV 7, Ivanić-Grad. Ako niste zadovoljni kako smo obrađujemo vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

V. Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što VEZUS razumno smatra da je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. VEZUS će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje VEZUS na čuvanje podataka. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. 

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

VI. Primatelji osobnih podataka

Uz navedeno, vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime VEZUSA, primjerice, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge. Ti davatelji usluga su pak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom. Ti partneri su, primjerice:

 1. WOOM DIGITAL d.o.o., Ulica Pavla Pejačevića 4, 31000 Osijek, OIB: 20432779385
 2. OVERSEAS TRADE Co Ltd. d.o.o. za trgovinu i usluge, 10251 Hrvatski Leskovac, Zastavnice 38a, OIB 19407280555
 3. AQUACHEM d.o.o. za proizvodnji i trgovinu, 10310 Ivanić-Grad, Jalševečki odvojak 17, OIB 17436320396
 4. SETCOR d.o.o. za računalne djelatnosti, 10450 Jastrebarsko, Čabdin 73, OIB: 69149293370
 5. ILIAS d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu, 10310 Ivanić-Grad, Omladinska 45, OIB 70349105111

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za VEZUS mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji. 

VII. Zaštita podataka

Prikupljeni osobni podaci su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.

VEZUS je poduzeo tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.

Korisnik koji je kreirao korisnički račun, osobnim podacima na web stranici svijetvode.com može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte.

VIII. Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše web stranice.

Kako bi održavali  vašu web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini,  koristimo tehnologiju poznatu kao "kolačići". Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo. Više o kolačićima možete pročitati u našim Pravilima o korištenju kolačića.

Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC

VEZUS koristi usluge koje pruža tvrtka Google LLC i njena povezana društva, uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja.

Ovi opći uvjeti ne primjenjuju na usluge koje imaju zasebna pravila o privatnosti  koja nisu uključena u ove opće uvjete, međutim sukladno propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka VEZUS je dužan obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google LLC pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.

Podaci koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore , vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije.

Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev korisnika.

Google prikuplja podatke kada neka Google-ova usluga na vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje -primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaj s Google-ovim aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira Google-ove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

1. Podaci o vašim aktivnostima

Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:

 • pojmove koje tražite,
 • videozapise koje gledate,
 • prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima,
 • podaci o glasovnoj i audioaktivnosti prilikom upotrebe audioznačajki,
 • aktivnosti kupnje,
 • osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj,
 • aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge,
 • povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.

Ukoliko Google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.

Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i upravljati njima.

2. Podaci o lokaciji

Podatke o vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate naše usluge kako bismo vam ponudili značajke kao što su upute za vožnju do odredišta na kojem ćete provesti vikend ili raspored kino-projekcija u blizini. Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:

 • GPS-a,
 • IP adresa,
 • podataka senzora na uređaju,
 • podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom.

U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora. Primjerice, ako se vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Google- ova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju vaše ime.

Važno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji pružaju podatke o mogućim korisnicima naših poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.

U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke?

Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite.

Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe.

Na primjer, Google analizira podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.

Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa  mogu povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja.

Prikupljene podatke, kao što je e-mail, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na vaš Google račun s neuobičajene lokacije ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.

U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše poteškoće.

Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.

Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima. Primjerice, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.

Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja.

Primjerice, ako na YouTubeu gledate videozapise gitarista, možda će vam se na nekoj web-lokaciji koja upotrebljava Google oglasne proizvode prikazati oglas za tečaj gitare. Ovisno o postavkama računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Googleovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.

Ako drugi korisnici već imaju vašu e-adresu ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati e-poruku koju im pošaljete.

VAŠE KONTROLE PRIVATNOSTI

Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o Vama i načinom na koji ih upotrebljava.

U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću:

1. Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti.

2. Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka.

Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate. Primjerice, usluge Fotografije i Disk osmišljene su kao pomoć pri upravljanju određenom vrstom sadržaja koji pohranjujete na Googleu.

3. Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koje se spremaju na vaš Google račun i upravljati njima.

Na vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:

a. Kontrole privatnosti

b. Kontrole aktivnosti

Možete odrediti vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na vaš račun. Na primjer, možete uključiti povijest lokacija ako želite dobivati predviđanja o prometu svaki dan kad idete na posao ili možete spremati povijest gledanja na YouTubeu kako biste dobivali bolje prijedloge videozapisa.

c. Postavke oglasa

Upravljajte postavkama oglasa koji vam se prikazuju na Googleu te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom. Možete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja.

4. Google Vam omogućava da upravljate podacima koje drugi vide o vama na Google-ovim uslugama.

5. Dijeljene preporuke putem Google-a.

Odaberite hoće li se vaše ime i fotografija prikazivati pored vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.

6. Informacije koje dijelite.

Odredite s kime ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Googleu+.

7. Google Vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka.

Na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju vašom upotrebom Google-ovih usluga, kao što su vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Playu.

Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.

8. Uslugu Google nadzorne ploče.

Putem Google nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezani s određenim proizvodima.

Vaši osobni podaci

a. Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj.

Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s vašim podacima.

Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.

Postavke YouTube-a: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTubeu i povijest gledanja na YouTube-u.

b. Postavkama oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom.

c. Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka

Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

d. Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona.

Da biste izbrisali svoje podatke, možete:

 • izbrisati sadržaj s određenih Googleovih usluga,
 • potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost,
 • izbrisati određene Googleove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani,
 • izbrisati cijeli Google račun.

Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.

Postoje i drugi načini za upravljanje podacima koje Google prikuplja neovisno o tome jeste li prijavljeni na svoj Google račun, uključujući:

-  postavke preglednika: na primjer, možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Google postavi kolačić u vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira sve kolačiće s određene domene ili svih domena. Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile vaše postavke jezika

-  postavke uređaja: vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može prikupljati. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

IX. Druge web stranice

Ovi opći uvjeti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje VEZUS prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice svijetvode.com imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

VEZUS nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

X. Završne odredbe

VEZUS zadržava pravo izmjene i dopune dokumenta te će isti biti objavljeni na web stranici.