Privatnost i sigurnost

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici i koji su korištenjem web stranice svijetvode.com obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka " VEZUS "- USLUŽNO TRGOVAČKI OBRT vl. Irena Pernar-Žučko, Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 7, OIB 28715845708, od korisnika fizičke osobe kao ispitanika. Internetska trgovina svijetvode.com osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

Internetska trgovina svijetvode.com kao pružatelj usluga web stranice svijetvode.com zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju uvjete poslovanja kako bi lakše razumjeli koje podatke Internetska trgovina svijetvode.com prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno djelatnicima Internetske trgovine svijetvode.com na e-mail adresu info@svijetvode.com.

Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice svijetvode.com i pristankom na uvjete poslovanja putem web stranice svijetvode.com, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristaje  na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s uvjetima poslovanja.

Ukoliko se korisnik ne slaže s uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu svijetvode.com.

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se uvjeti poslovanja web stranice svijetvode.com.

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Internetska trgovina svijetvode.com može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici svijetvode.com. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici svijetvode.com.

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici svijetvode.com.

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Na internetskoj stranici svijetvode.com Internetska trgovina svijetvode.com prikuplja slijedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, lozinku, broj telefona/mobitela, adresa, adresa e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, IP adresa uređaja s kojeg je narudžba napravljena, te za tvrtke naziv i OIB tvrtke.

U izvršavanju svoga djelokruga posla, vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa Internetskom trgovinom svijetvode.com, uvid u osobne podatke korisnika mogu imati slijedeće osobe:

 1. VEZUS - USLUŽNO TRGOVAČKI OBRT vl. Irena Pernar-Žučko, 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 7, OIB 28715845708
 2. WOOM DIGITAL d.o.o., Ulica Pavla Pejačevića 4, 31000 Osijek, OIB: 20432779385
 3. OVERSEAS TRADE Co Ltd. d.o.o. za trgovinu i usluge, 10251 Hrvatski Leskovac, Zastavnice 38a, OIB 19407280555
 4. AQUACHEM d.o.o. za proizvodnji i trgovinu, 10310 Ivanić-Grad, Jalševečki odvojak 17, OIB 17436320396
 5. SETCOR d.o.o. za računalne djelatnosti, 10450 Jastrebarsko, Čabdin 73, OIB: 69149293370
 6. ILIAS d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu, 10310 Ivanić-Grad, Omladinska 45, OIB 70349105111

Voditelj zbirke osobnih podataka je Internetska trgovina svijetvode.com.

Voditelj zbirke osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci, a osobito sljedeće:

 1. naziv zbirke,
 2. naziv, odnosno osobno ime voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresu,
 3. svrhu obrade,
 4. pravni temelj uspostave zbirke podataka,
 5. kategorije osoba na koje se podaci odnose,
 6. vrste podataka sadržanih u zbirci podataka,
 7. način prikupljanja i čuvanja podataka,
 8. vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka,
 9. osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu, odnosno sjedište,
 10. naznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države, odnosno međunarodne organizacije i inozemnog primatelja osobnih podataka te svrhe za to unošenje, odnosno iznošenje propisano međunarodnim ugovorom, zakonom ili drugim propisom, odnosno pisanim pristankom osobe na koju se podaci odnose,
 11. naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je: Irena Pernar-Žučko, Ulica Krešimira IV 7, Ivanić-Grad, broj telefona: 00385 1 2881 109, e-mail adresa: info@svijetvode.com.

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.

Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.

Korisnik web stranice svijetvode.com ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostaviti će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice svijetvode.com na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

 1. dati potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne,
 2. dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
 3. omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,
 4. dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
 5. dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega,
 6. dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika web stranice svijetvode.com, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.

Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice svijetvode.com u slučaju ako voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.

O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici svijetvode.com kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske trgovine, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, Internetska trgovina svijetvode.com može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Internetska trgovina svijetvode.com prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućila korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice svijetvode.com, unaprijedila rad web stranice svijetvode.com, stvorila bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirala korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšala oglašivačke i promocijske aktivnosti te analizirala upotrebu internetske stranice svijetvode.com. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da ga Internetska trgovina svijetvode.com i osobe navedene u ovim uvjetima poslovanja obavještavaju o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

DAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka, korisnik pristaje da njegove osobne podatke Internetska trgovina svijetvode.com daje na korištenje s njom povezanim osobama, u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.

Bilo kakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama, može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

DOPUNE I ISPRAVCI OSOBNIH PODATAKA

Internetska trgovina svijetvode.com smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati djelatnike Internetske trgovine svijetvode.com slanjem e-poruke na info@svijetvode.hr te zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

Internetska trgovina svijetvode.com preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

ZAŠTITA PODATAKA

Internetska trgovina svijetvode.com iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzela je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik koji je kreirao korisnički račun, osobnim podacima na web stranici svijetvode.com može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte.

POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Internetska trgovina svijetvode.com prikuplja od ispitanika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice svijetvode.com imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice svijetvode.com korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, Internetska trgovina svijetvode.com preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Internetska trgovina svijetvode.com nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.

OSTALI PODACI

Osim osobnih podataka, Internetska trgovina svijetvode.com može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje Internetskoj trgovini svijetvode.com omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka Internetska trgovina svijetvode.com saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

PRIVATNOST KORISNIKA

Prema zakonu Europske unije, Internetska trgovina svijetvode.com obavještava korisnike da web stranica svijetvode.com koristi kolačiće (Cookies) kako bi mogla osigurati najvišu kvalitetu usluge.

Kolačići u pregledniku korisnika omogućuju Internetskoj trgovini svijetvode.com da osigura rad svih funkcija internetske stranice, da određene sadržaje prilagodi posebno za pojedinog korisnika i analizom posjeta stalno poboljšava internetski portal.

Kako se kolačići (Cookie) pohranjuju korisnik može podesiti u postavkama preglednika. U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja web portala, Internetska trgovina svijetvode.com mora na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (kolačića - eng. naziv cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. godine, Internetska trgovina svijetvode.com je obvezna prije spremanja kolačića zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice svijetvode.com korisnik pristaje na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti mu neće biti dostupne.

ŠTO JE KOLAČIĆ?

Kolačić je informacija spremljena na računalo korisnika od strane web stranice koju je posjetio. Kolačići obično spremaju postavke korisnika, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada korisnik ponovno otvoriti istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Navedeno omogućava Internetskoj trgovini svijetvode.com da prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinog korisnika.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je ime ili adresa e-pošte korisnika). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako korisnik navedeno omogući - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive. Ipak, korisnik može promijeniti svoje postavke internet preglednika na način da isti može sam birati želi li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti na način da obriše spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

GOOGLE reCAPTCHA

Koristimo Googleovu reCAPTCHA uslugu u okviru naše opcije za prijavu na newsletter. Korištenje reCAPTCHAe služi za razlikovanje da li je unos napravljen od strane čovjeka ili nepropisno izrađen s pomoću automatizirane, mehaničke obrade. Upit uključuje slanje Googleu IP adrese i sve dodatne podatke koje Google treba za reCAPTCHA uslugu. U tu svrhu, vaš će se unos slati Googleu i analizirati. Razlog korištenja ovog alata je naš interes za točnost podataka, izbjegavanje automatskih registracija, upite takozvanih robota te ekonomičan rad naših online ponuda (čl. 6. st.1. toč. f GDPR-a). Posjetite poveznice za više informacija o Google reCAPTCHA te Googleovim pravilima o privatnosti i Uvjetima pružanja usluge.

Posljednja izmjena: 17.05.2021. godine