pH vrijednost bazenske vode je jedna od najznačajnijih vrijednosti jer utječe na puno faktora bitnih za čistoću vode. Neovisno o tome koje se dezinfekcijsko sredstvo upotrebljava, prvo što je potrebno kod tretmana vode je pH vrijednost dovesti u optimalno područje, koje je 7,2 – 7,6 (idealno je 7,4). To je od izuzetne važnosti za održavanje kvalitete vode jer je učinak

Hipoklorne kiseline, kao jednog od produkata otapanja klora u vodi, a koja vrši trenutnu dezinfekciju, najveća u rasponu pH vrijednosti 7 – 8. Kod upotrebe klornih dezinfekcijskih sredstava, dodavanjem istih u vodu, klor se otapa na dva dijela: na Hipoklornu kiselinu (HOCl) i Hipoklorni ion (OCl). Hipoklorna kiselina (HOCl) je jaki i brzi dezinficijens koji uništava mikroorganizme za manje od dvije sekunde, uobičajeno za manje od pola sekunde. Hipoklorni ion (OCl) je slabi i spori dezinficijens kojemu je potrebno više od 30 minuta da bi postigao isti učinak.

Navedeni podaci upućuju da je za učinkovitiju dezinfekciju potrebna veća količina Hipoklorne kiseline, koja se kod otapanja klora u vodi dobije u optimalnom području njene pH vrijednosti.

Zašto je pH vrijednost vode važna?

Niska pH vrijednost (ispod pH 7) vodi daje kiseli karakter, a takva voda korozivno djeluje na metale, nagriza bakrene fitinge i grijače te dolazi do taloženja oxida metala na površinama bazena što se manifestira u obliku mrlja. Kod pH vrijednosti vode ispod 7 dolazi također do nagrizanja betona i fugirne mase izmađu pločica bazena. Visoka pH vrijednost (iznad pH 7,6) vodi daje lužnati karakter što pospješuje izdvajanje vodenog kamenca na površinama bazena.

Visoka pH vrijednost također uzrokuje zamućenje vode koja dobiva ″mliječni″ izgled, filter se brže puni nečistoćama te dolazi do taloženja nečistoća na površinama bazena i bazenskoj opremi. Uz sve navedeno, s povečanjem pH vrijednosti iznad 7,6 dolazi do rapidnog smanjenja efikasnosti dezinfekcijskog sredstva što sa svim ostalim negativnim efektima bitno smanjuje kvalitetu vode. Sve navedeno upućuje na izuzetnu važnost praćenja pH vrijednosti vode.

Najčešća pojava je previsoka pH vrijednost jer prisutnost različitih nečistoća koje u vodu dospijevaju iz okoline, s kože kupača ili ostataka deterdženata povećava pH vrijednost vode, te je puno češće potrebno vršiti smanjenje pH vrijednosti vode nego njeno povećanje.

Kontrola pH vrijednosti

Kako bi mogli kontrolirati pH vrijednost bazenske vode, potreban Vam je tester. U našoj ponudi pronaći ćete dva proizvoda:

Pooltester Chlorine - pH LR (mjeri pH vrijednost i količinu slobodnog klora)

Digitalni pooltester Scooba II (mjeri pH, ukupni i slobodni klor, brom, alkalitet i cijanurnu kiselinu)

Sredstva za regulaciju pH vrijednosti

Iz IVAPOOL programa proizvoda za tretman bazenske vode nudimo Vam dva proizvoda:

IVAPOOL pH minus granulat za smanjenje pH vrijednosti

IVAPOOL pH plus granulat za povećanje pH vrijednosti